Klauzula Informacyjna RODOInformujemy iż celem realizacji naszych tzw. prawnie ustalonych interesów (art. 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane dalej Rozporządzeniem), Kupujący wyraża zgodę (art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia) na wykorzystanie danych osobowych przez Urbaniak Meble Marian Urbaniak z siedzibą w Śliwiczkach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji wzajemnych umów ( art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia) oraz transakcji handlowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Urbaniak Meble Marian Urbaniak zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych i zobowiązań podatkowych.